Dự án Bắc Mỹ

The North America Project

Đây là Khách hàng Canada , khách hàng này mà chúng tôi đã gặp đầu tiên trong hội chợ bang, và sau đó anh ấy quan tâm đến sản phẩm bản lề vòi hoa sen của chúng tôi, sau hội chợ bang anh ấy đã đến thăm nhà máy của chúng tôi và sau đó đặt hàng cho chúng tôi. Cô ấy rất hài hước, vui tính và nghiêm ngặt khách hàng yêu cầu.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật